divendres, 25 de maig del 2012

Nova Junta

El proper dia 31 de Maig ens deixa la Junta actual per entrar la nova que va ser votada per 254 socis del Casal. La nova estará formada de la següent maneera:
President . . . . . . . . . .                   Antonio Gámez
Vice-president . . . . . .                  Sebastian Montèis
Secretari . . . . . . . . . .                   Lluís Torrebadella
Caixer  . . . . . . . . . . .                   Antonio López
Vocal 1º . . . . . . . . . .                   Ángela Floreta
Vocal 2on. . . . . . . . .                   Pedro Hernández